Kuitu


Kasvin solunseinämässä oleva kuitu koostuu selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniisistä. Näitä ei yksimahainen pysty hajottamaan omilla ruuansulatusentsyymeillään, mutta märehtijän etumahoissa olevat mikrobit voivat hajottaa omilla entsyymeillään selluloosaa ja hemiselluloosaa. Ligniiniä eivät edes pötsimikrobit pysty hajottamaan.

Nykyisin käytössä oleva kuitumääritys on NDF (neutraalidetergenttikuitu) joka sisältää kaikki kuitufrakstiot.
Kuidulla on tärkeä merkitys märehtijän ruuansulatuksen toimivuuden kannalta. Riittävä kuitupitoisuus takaa riittävän märehtimisen ja sen kautta riittävän syljen erityksen, mikä on tärkeää pötsin happamuuden stabiloinnin kannalta.