Kiimahäiriöiden seurauksia


Suurin ja merkittävin seuraus tiinehtymättömyydestä on poikimavälin pidentyminen. Aikaisemmin oli tavoitteena poikimaväliksi 365 vrk,
mutta keskituotoksen nousun myötä voidaan pitää hyvänä 380 vrk:tta. Jokainen päivä joka menee yli tästä, on suoraa taloudellista tappiota.
Päiväkohtainen tuotos laskee mitä kauemmin on edellisestä poikimisesta. Pidentyneen poikimavälin seurauksena karjan keskituotos laskee
ja ruokinnan kustannukset maitolitraa kohti nousevat. Myös maidontuotannon kiinteät kulut nousevat suhteessa maitotuotokseen.

Lisääntynyt työ ja tarkkailu sekä useammat siemennykset yhtä tiineyttä kohti lisäävät kustannuksia. Tiinehtymishäiriöt suuremmassa
mittakaavassa karjakohtaisesti aiheuttavat lisääntyvää stressiä karjanhoitajalle. Häiriöden seurauksena eläinlääkintäkulut nousevat, koska
eläimiä joudutaan hoitamaan. Poikimavälin pidentyessä vasikoiden saanti vuotta kohti vähenee, joten karjan uusiutuminen ja jalostus
hidastuvat. Myös lihankasvatukseen tulevien vasikoiden määrä vähenee.