Kiimakierron häiriötilanteita


Kiimakierron häiriötilanteina eli hedelmällisyyshäiriöinä pidetään tilanteita, joissa eläin ei ole tullut kiimaan tai tiineeksi sallittujen aikarajojen
puitteissa. Häiriöt jakautuvat pääasiassa kahteen ryhmään, eli tulehdustiloihin (esim. kohtutulehdukset) ja hormonihäiriöihin (esim. hiljainen
kiima). Melko yleisiä ovat myös tilanteet, joissa eläin ei ole tullut tiineeksi useista siemennyksistä huolimatta ja mitään varsinaista vikaa
ei eläimessä näyttäisi olevan. Alla olevissa linkeissä on esiteltynä kiima normaalitilanteessa ja joukko erilaisia häiriötilanteita.