Lisätietoja kiimahäiriöistäAiraksinen, A. & Alapukki, L. Kiimantarkkailu - harjoitus. http://www.oamk.fi/~mjarvi/kiimantarkkailu/kiimantarkkailu.html.

Farmit.net. Hedelmällisyyshäiriöt. http://www.farmit.net/kotielaein/nauta/maitotila/lypsylehmae/terveydenhuolto/tautikortisto/hedelmaellisyyshaeirioet.

Hulsten, J. 2008. Lehmähavaintoja - Utareterveys/Hedelmällisyys. Vantaa: ProAgria Keskusten Liitto.

OAMK. 2009. Kotieläinten hoito - luentomateriaali. Oulu: OAMK.

Pyörälä, E. 2003. Kotieläinten synnytysoppi. Helsinki: Helsingin yliopisto – Eläinlääketieteellinen tiedekunta.

Riihikoski, U. Kotieläinten rakenne ja terveyden huolto. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Rönkkö, K. 2002. Poikimisen aika. http://www.pellervo.fi/maatila/2_02/tepoikiminen.htm.

Tenhunen, M. J. 2008. Kiimansynkronointiohjelmat naudalla - GnRH:n ajoitus prostaglandiini-injektioon nähden ja
lyhyiden kiimakiertojen esiintyminen. Helsingin yliopisto. Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos. Lisensiaatin tutkielma.