Kiimakierto ilman häiriöitä


Hieholla kiimakierto alkaa sen saavuttaessa sukukypsyyden, eli elopainon ylittäessä noin 260 kg:a. Sopivat hiehojen siemennyspainot ovat
ayrshirelle noin 320 kg:a ja friisiläiselle 340 kg:a. Lehmällä kiimakierto palaa normaalitilanteessa poikimisen jälkeen noin 50 vrk:n kuluessa
90-95 %:ssa tapauksista.

Kiimakierto alkaa lepovaiheella, jolloin munasarjat ovat lepotilassa ja kiiman merkkejä ei näy. Tätä seuraa esikiima, jolloin munarakkula
kasvaa ja ulkoisia merkkejä kiimasta alkaa esiintyä. Esikiimaa kestää noin 1-3 vrk:ta ja eläin on tällöin vireä ja koittaa hyppiä toisten selkään.
Kiimalima on esikiimassa harmaata, vetistä ja sitkeää. Esikiimaa seuraa varsinainen kiima, eli seisova kiima, jonka kesto on noin 24 h:a.
Käyttäytymisessä merkkinä on, että eläin antaa toisten hyppiä selkäänsä. Kiimalima on kirkasta, venyvää ja ohutta. Munasolun irtoaminen
tapahtuu noin 30 h:a varsinaisen kiiman alkamisen jälkeen. Jälkikiima seuraa varsinaista kiimaa ja sitä kestää esikiiman tavoin noin 1-3 vrk:ta.
Kiimalima on tässä vaiheessa harmaata, sitkeää ja hiutaleista. Joillain eläimillä näkyy myös veristä limaa.

Kiimantarkkailun tehtävänä on pyrkiä tunnistamaan eri eläinten kiimat ja näin löytämään siemennykselle oikea ajoitus. Paras siemennysajankohta
on noin 6-12 h:a ennen munasolun irtoamista, eli 18-24 h:a varsinaisen kiiman alkamisen jälkeen.