Hiljainen kiima


Häiriön aiheuttaja

Munasarjoissa on toimiva keltarauhanen, mutta kiimaa ei löydetä. Ulkoisia kiiman merkkejä ei havaita. Yleensä hiljainen
kiima esiintyy sydäntalvesta kevääseen ulottuvalla ajanjaksolla. Syynä voi olla lievä energiavaje tai jokin kiputila.
Ympäristöstressi voi olla myös aiheuttajana.

Hoito

Yleensä hoitokeinoina on prostaglandiini-injektio tai kiimakierron synkronointiohjelmat. Yleinen kiimantarkkailun tehostaminenkin
auttaa. Ideana on ajoittaa kiima ja helpottaa sitä kautta tarkkailua. Stressin aiheuttaja pitää löytää ja poistaa. Sama koskee myös
mahdollista kivun aiheuttajaa.


Ennaltaehkäisy

Yleisten olosuhteiden parantaminen ja ruokinnan tasapainoisuus edistävät kiimaoireiden näkyvyyttä. Näissä tapauksissa
karjanhoitajan ammattitaito ja kiimantarkkailun tehokkuus on eduksi. Ammattitaitoa tarvitaan myös silloin kun eläinten
käyttäytymistä hoitajaan ja toisiin lajitovereihin tarkkaillaan. Arat eläimet ja häirikköeläimet pitäisi tunnistaa ja luoda heille
oikeanlaiset olosuhteet.