Naudanlihan tuotanto


Tilastotietoa naudanlihan tuotannosta


Naudanlihantotannon vaihtoehdot


Naudanlihan tuotantomuotoja ovat:

  1. Emolehmätuotanto
  2. Maitorotuisten kolmivaiheinen tuotanto
  3. Maitolihatila
  4. Erikoislihantuotanto

Emolehmätuotanto


Emolehmätuotannossa voidaan erikoistua

  • pihvivasikantuotantoon
  • risteytysemotuotantoon
  • jalostukseen

Pihvivasikantuotannossa vasikat myydään emolehmätilalta vieroitettuna tilalle, jossa on erikoistuttu pihviloppukasvatukseen. Emolehmätilalla ei kasvateta teuraseläimiä, vaan vasikoista jätetään tilalle kasvamaan vain uudistukseen käytettävät eläimet, jos niitä ei hankita tilan ulkopuolelta. Pihviloppukasvatustilalla vasikoita kasvatetaan 8-16 kuukautta. Tavoitteena on 340-440 kilon teuraspaino. Yhdistelmätuotannossa kaikki vasikat kasvatetaan teuraaksi.

Risteytysemotuotanto ja jalostuseläintuotanto keskittyvät siitoseläinten myyntiin. Risteytysemotuotanossa tuotetaan emoja kahdesta puhtaasta rodusta, jalostuseläinten tuotannossa karja muodostuu samaa rotua olevista, puhtaista liharotuisista eläimistä.

Maitorotuisten kolmivaiheinen tuotanto


Kolmivaiheinen tuotanto koostuu kolmesta vaiheesta, jotka ovat alkukasvatus, välikasvatus ja loppukasvatus.

Vasikoiden alkukasvatus hoidetaan maitotiloilla. Maitotiloilta välitykseen menevät vasikat myydään ternivasikoina, 7-21 päivän ikäisinä.

Välikasvattamoissa vasikoita kasvatetaan kolmesta kuuteen kuukauteen. Vasikoita juotetaan siihen asti, kun ne siirretään loppukasvatukseen. Lisäksi ne saavat karkearehua. Tavoitteena on, että eläimet kasvavat hyvin ja kehittyvät märehtijöiksi, jotta ne loppukasvattamossa pystyvät käyttämään rehuja hyväksi. Vasikoita kasvatetaan ryhmissä.

Loppukasvatus kestää 12-16 kuukautta, jolloin tavoitteena on saavuttaa 340 kilon teuraspaino. Myös loppukasvatuksessa eläimiä käsitellään ryhminä, ryhmäkoko on 15-30 eläintä. Tuotantorakennukset ovat kylmäpihattoja tai lämpimiä karsinakasvattamoja. Ruokinta toteutetaan seosrehuna.

Linkit:

http://www.edu.fi/oppimateriaalit/naudanlihantuotanto/