takaisin

Luusto


Luusto muodostaa nisäkkäiden tukirangan. Se mahdollistaa liikkumisen lihasten kanssa. Luuston rakenne muodostuu kahdesta osasta, rustosta ja luusta.

1. Rusto

Sikiön kehityksen alkuvaiheessa luusto muodostuu rustosauvoista, joku kehittymisen edetessä korvautuu luukudoksella. Rustoa ei jää kuin esimerkiksi rintalastaan ja kylkiluiden alapäähän ja luiden nivelpinnoille.
Rusto on hyvin taipuisa ja kimmoisaa.

2. Luu

Luukudos muodostuu rustosta fosforihappoisen kalkin varastoituessa rustokudokseen. Luu on elävää ainesta, ja siten on mahdollista että murtuneen luun päät kasvavat yhteen. Täysikasvuisen naudan luu koostuu seuraavista osista:
1/3 orgaanisia aineita (vettä, rasvaa, liima-ainetta)
2/3 epäorgaanisia aineita (luun kivennäisaineita).