Kauran ja ohra-kauraseoksen määrän vaikutus maidontuotannossa

1 Kauran ja ohran viljely Suomessa

Kaura viljellään Suomessa ohraa enemmän. Kaura on ollut perinteinen kotoinen vilja lehmien ruokinnassa. Ohran käyttö lehmien ruokinnassa on lisääntynyt viime aikoina. Nykypäivänä moni viljelijä käyttää ohra-kauraseoksia.


2 Rehuarvot

Rehutaulukoissa kauran rehuarvo on huonompi kuin ohran, mutta monissa tutkimuksissa kauran on todettu parantavan maitotuotosta ja maidon rasvahappokoostumusta verrattuna ohraan.

Rehutaulukkojen energia-arvot:
§ kauralla 1,03 – 1,05 ry/kg KA
§ ohra-kaura seoksella 1,08 ry/kg KA

3 Tutkimus

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kauran ja ohra-kauraseoksen määrän vaikutusta maitotuotokseen ja maidon koostumukseen sekä rehun hyväksikäyttöön säilörehuruokinnalla.
Koe kesti kaikkiaan 7 kuukautta 36 Ay-lehmällä. Valmistuskauden (2 vk:a) tietojen perusteella lehmät jaettiin kuuteen 6 eläinten ryhmään. Ryhmiin jaon jälkeen lehmät siirrettiin koeruokinnoille kahden viikon aikana.
Koeruokinnan ainoina väkirehuina olivat kaura ja ohra-kauraseos. Säilörehua lehmät saivat vapaasti, kuivaheinää - 1 kg/pv.
Rehun sulavuus tutkittiin neljällä lampaalla.


4 Väkirehujen annokset

Lehmille annettiin kolme väkirehumäärää: 0,2; 0,3 ja 0,4 kg väkirehua 4-% (rasvaa) maitokiloa kohti. Väkirehut sisälsivät 96,6 % viljaa ja 3,4 % kivennäisseosta.
Viljaväkirehujen syöntimäärät (keskimäärin) olivat koekaudella edellä mainituilla tasoilla 4,8; 7,5 ja 10,2 kg/pv ja vastasivat osuudet seuraavasti: 29, 40 ja 51 % rehuannoksen kuiva-aineesta (KA).


5 Tulokset

5.1 molempien väkirehujen määrän nousu 29 à 51 % -iin
§ vähensi säilörehunsyöntiä (korvaussuhteen ollessa kauralla 0,438 ja seoksella 0,264)
§ lisäsi KA:n kokonaissyöntiä (lineaarisesti)
§ lisäsi energian ja valkuaisen saantia, maito-, EKM-,rasva-, valkuais- ja maitosokerituotosta
§ nosti valkuais-rasva suhdetta

5.2 tuotosvaste
§ kauran tuotosvaste oli parempi kuin ohra-kauraseoksen
o 0,966 vs. 0,745 kg maitoa/viljan KA kilon lisäystä kohti
§ EKM tuotosvasteen ero oli pienempi
o 0,846 vs. 0781 kg EKM/viljan KA kilon lisäys
§ EKM tuotoksessa KA kohti ei ollut eroa tasojen eikä viljojen välillä

5.3 elopaino:
§ kauraruokinnalla lehmät laihtuvat hieman korkeimmallakin väkirehutasolla
§ ohra-kauraruokinnalla eläimet laihtuvat vain alimmalla väkirehutasolla ja lihovat kahdella korkeimmalla väkirehutasolla (suunnaten energiaa enemmän kudoksiin)


5.4 maitokoostumus ja -ominaisuudet:
§ kauraruokinnalla tuotettu maitorasva sisältää enemmän öljy ja steariinihappoa ja vähemmän palmitiinihappoa kuin ohra-kauraseoksella tuotettu
§ öljyhapon osuus maitorasvassa nousi kauramäärän lisääntyessä, mutta ohra-kauraseoksen noustessa se laski
§ maidon juoksettuman kiinteys ja kiinteytymisaika (juustoutumisominaisuudet)
o paranivat rehuväkimäärän lisääntyessä, mutta vähemmän kaura- kuin ohra-kauraruokinnalla
o juustonvalmistuksen kannalta kaura on hieman epäedullisempi (maidon valkuaispitoisuus alempi)
§ väkirehumäärän lisääntyessä maidon rasvapitoisuus pyrki laskemaan kauraruokinnalla, eikä kauramäärän lisäys nostanut maidon valkuaispitoisuutta
o valkuaistuotoksessa viljojen välillä ei ollut huomattava eroa

5.5 tiinehtyvyys
o oli parempi kauraruokinnalla olevilla lehmillä

5.6 rehuarvot:
§ lampailla tutkittu: molempien väkirehujen energia-arvo oli sama 1,04 ry/kg KA
§ rehutaulukkojen energia-arvot:
o kauralla 1,03 – 1,05 ry/kg KA
o ohra-kaura seoksella 1,08 ry/kg KA

5.7 rehun hyväksikäyttö
§ kauraruokinnalla energian ja OIV:n hyväksikäyttö olivat paremmat
§ rehuvalkuaisen hyväksikäyttö maitovalkuaisen tuotantoon parani väkirehumäärän lisääntyessä enemmän kauraruokinnalla

6 Yhteenveto:

Ohra-kauraseokselle tuotantokokeessa saatu energia-arvo on 4 % huonompi kuin rehutaulukoissa osoittaen ohran yliarvostusta maidontuotannossa. Tämä on yhdenmukainen aiemmin kauran ja ohran vertailussa todetun havainnon kanssa, että kauran rehuarvo on ohran rehuarvoa parempi maidontuotannossa. Energian ja valkuaisen parempi hyväksikäyttö kaura- kuin ohra-kauraruokinnalla todettiin myös aiemmassa kokeessa säilörehun ja väkiheinän ollessa perusrehuna.


7 Johtopäätös:

Kauran ja ohra-kauraseoksen (1:1) energia-arvo on sama maidontuotannossa tuotantokokeen perusteella laskien.